Kontakt

TRIPU.pl jest własnością SafeTrip Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 1. Adres siedziby

  SafeTrip Sp. z o.o.
  ul. Mściwoja 9/9
  81-361 Gdynia

 2. Adres poczty elektronicznej

  kontakt@tripu.pl

SafeTrip Sp. z o.o. jest zarejestrowana w:

 1. Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) pod numerem 11227782/A

  Wpis w RAU można sprawdzić online: https://au.knf.gov.pl/Au_online/

 2. Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557807

  Wpis w KRS można sprawdzić online: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 3. Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod numerem identyfikacyjnym REGON 36149989900000

  Wpis w REGON można sprawdzić online: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

 4. posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5862297236
 5. posiada kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 PLN