O nas

Komu w drogę, temu polisa na podróż!

Na stronach TRIPU.pl

 • PORÓWNASZ OFERTY ubezpieczycieli, których specjalnością są polisy na wyjazdy zagraniczne
 • zobaczysz zestawienie:
  • ofert wybranych tj.:
   • najtańsza
   • optymalna
   • kompleksowa
  • ofert wszystkich, które mamy i są zgodne z Twoimi preferencjami
 • KUPISZ POLISĘ, która zapewni pokrycie m.in. wysokich i nieprzewidywanych
  • kosztów leczenia, zakupów leków i transportu medycznego do Polski, będących konsekwencją nagłego zachorowania lub wypadku
  • rekompensat dla osób, którym przypadkiem wyrządzisz szkodę
 • zapłacisz przy użyciu szybkich i bezpiecznych e-płatności
 • OTRZYMASZ POLISĘ ONLINE:
  • na swój adres e-mail
  • na swoim koncie klienta w TRIPU.pl


Właściciel TRIPU.pl - SafeTrip Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - działa jako:
 1. Agent ubezpieczeniowy w rozumieniu Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11227782/A
  • wykonujący działalność agencyjną na podstawie umów zawartych z:
   • Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (ERV)
   • InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
   • SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
   • TU EUROPA S.A.
   • TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
 2. Usługodawca w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną