Pełnomocnictwa

Właściciel TRIPU.pl pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia przez Internet (na odległość) na podstawie pełnomocnictw otrzymanych od towarzystw ubezpieczeniowych.